მონაცემთა ვიზუალიზაცია
არის მონაცემების წარმოდგენა გრაფიკული ფორმით

მიზანი:

საზოგადოების ინფორმირებულობა

New York Times, Google

- დიდი რაოდენობით ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის

დიდი და პატარა კომპანიები

- ბრენდის პოპულარიზაცია, მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის მიწოდება

ვიზუალიზაციის მიზანი არ არის იყოს
უბრალოდ ლამაზი!
იგი სტრუქტურირებულად და ნათლად
უნდა ასახავდეს სინამდვილეს

გადმოეცი ამბავი

დაუსვით თქვენს თავს კითხვები:

რა პროგრამა გამოვიყენოთ?

თუ ვილაპარაკებთ უშუალოდ დიზაინის პროცესზე,
პასუხია - Adobe Illustrator

აჩვენე, არ უთხრა!

საკმარისი რომ ყოფილიყო ექსელის ჩარტი,
კომპანია არ დაიქირავებდა დიზაინერს

ტიპოგრაფიას აქვს თავისი ადგილი


აირჩიე ფორმა

ფორმის არჩევა არ არის პირადი გემოვნების საკითხი.
პირველ რიგში, მთავარია ფორმა შეესაბამებოდეს
და სწორად ასახავდეს შინაარსს

ჩარტების პოპულარული ტიპები
და მათი სწორად გამოყენება

სვეტოვანი დიაგრამა (Bar Chart)


წრიული დიაგრამა (Pie Chart)


წრფივი გრაფიკი (Line Graph)


!ყურადღებით იყავით

ორი განსხვავებული ზომის ობიექტის ჩვენებისას!


ზოგადი რჩევები

არ გამოიყენოთ სამგანზომილებიანი გრაფიკები

!

აუცილებლად დაურთეთ

წყარო

მადლობა

მარიამ ქობულაძე
mariam.kobuladze@jumpstart.ge